Karibu shop (Dar es Salaam)

Soft Stone Bowl

  • Sale
  • Regular price $5.00
  • 7 available


Handmade Stone Bowl